Trong khi gạo đang là điểm sáng trong xuất khẩu nông nghiệp thì cao su, cà phê, thủy sản… lại đứng ngồi không yên!...