Nhiều khách hàng tìm đến với gạo Việt Nam hơn đã đẩy giá tăng nhanh, xấp xỉ hoặc thậm chí cao hơn so với gạo Thái Lan.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tuần qua tăng 4%, lên 470-480 đô la/tấn, trong khi gạo loại 1 của Thái Lan giá giảm xuống 460 đô la/tấn từ mức 465 đô la/tấn một tuần trước đây. Gạo Việt Nam đã tăng giá 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vươn lên xấp xỉ hoặc thậm chí cao hơn so với gạo Thái Lan. Nhiều khách hàng tìm đến với gạo Việt Nam hơn đã đẩy giá tăng nhanh. Hiện chúng ta đã giành được một số thị phần từ các nước xuất khẩu gạo khác như Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan. Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong quý I, giá chào gạo xuất khẩu của Việt Nam được điều chỉnh 7 lần. Tuy nhiên, mức giá của năm 2011 vẫn chưa đạt mức cuối năm 2010, khi gạo 5% tấm của chúng ta có giá khoảng 520 - 540 USD/tấn