Chương trình Gặp gỡ Việt Nam năm nay đã có những buổi giao lưu nói chuyện dành cho công chúng yêu khoa học, thu hút hàng trăm bạn trẻ tại tỉnh Bình Định.

Đến đây, công chúng yêu khoa học không chỉ được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với các nhà khoa học hàng đầu thế giới, mà còn giúp cho các bạn trẻ có thêm động lực nghiên cứu khoa học.