(VTC News) - Thật khó xử khi đang đi với người mơímaà lại gặp mặt người cũ.

Hoàng Việt (DMC)