Gặp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên-Huế

Gốc
(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ-Ngày 3-8, Ban Tuyên Giáo T.Ư, Tỉnh ủy TT-Huế long trọng tổ chức lễ gặp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa T.Ư, đại diện Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế cùng đông đảo cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tham dự.

Tháng 3-1955, T.Ư quyết định chia Khu 5 thành 4 Liên tỉnh, Trị Thiên và Liên tỉnh 1 (gọi là Liên tỉnh phía Bắc, trực thuộc Khu ủy 5 Khu 5). Năm 1963, Trị Thiên lập Bộ chỉ huy Phân khu Bắc, trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tháng 4-1966, T.Ư quyết định thành lập Khu ủy Trị Thiên-Huế và Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên (tách khỏi Khu 5) trực thuộc T.Ư và Quân ủy T.Ư. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ những người làm công tác Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đến với nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh nói: “Chúng tôi, những lớp người đi sau luôn ghi nhớ và biết ơn những người đã xả thân, hy sinh vì Tổ quốc, đóng góp công lao lớn trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn nghệ của Đảng trong những tháng năm hào hùng, đầy hy sinh, gian khổ”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Kỷ niệm chương
cho các cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, hiện nay, trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, công tác tư tưởng của Đảng chịu sự tác động hết sức phức tạp và không ít khó khăn. Vì vậy, công tác tuyên giáo cần có sự đổi mới về phương thức, nội dung và phương pháp cho phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đó là, hướng về cơ sở, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đảng bộ các tỉnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của địa phương cũng như sự phát triển của ngành Tuyên giáo cả nước.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao 86 Kỷ niệm chương cho những cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

H.Lan

Tin nóng

Tin mới