Gặp ông cố vấn của "Những việc cần làm ngay"

Gốc
(LĐ) - Nguyên là Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế VN tại Nhật Bản, Giáo sư Hiroki đã từng tham gia cố vấn cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về "Những việc cần làm ngay" khi VN mới mở cửa hội nhập.

Tin nóng

Tin mới