(ANTĐ) - Theo quy định, chỉ còn 1 tháng để các cơ quan chi trả thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho khoản thu nhập chịu thuế năm 2009 của người lao động. Cơ quan thuế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn cho các cơ quan chi trả thực hiện quyết toán thuế.

Hiện tại, Cục Thuế TP Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị tập huấn cho các đơn vị chi trả thu nhập trên địa bàn về việc nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009. Cục Thuế Hà Nội cho biết, hiện đã tập huấn xong cho cán bộ thuế và sắp tới sẽ tập huấn đối với các cơ quan chi trả ngay trong tháng 3. Với số lượng cơ quan chi trả thu nhập rất lớn, gần 80.000 và 15.000 hộ kê khai phải hướng dẫn, Cục đang xây dựng kế hoạch rất chi tiết. Tập huấn cho cơ quan chi trả được tách ra làm 2 khối là cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Khối các cơ quan hành chính sự nghiệp sẽ được tập huấn trực tiếp tại Cục và các Chi cục. Còn các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn bằng 3 hình thức là văn bản hướng dẫn gửi trực tiếp tới hộp thư của các doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tập huấn sẽ đăng ký với cơ quan thuế, thứ 3 là thành lập tổ hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc trực tiếp tại doanh nghiệp. Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Cục sẽ ứng dụng phần mềm chuyên dụng (đang trong quá trình triển khai và sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp vào trung tuần tháng 3), giúp các đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thuế. Cơ quan chi trả sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách xác định thu nhập chịu thuế 6 tháng cuối năm 2009 và cách lấy file dữ liệu, mẫu biểu. Cơ quan chi trả sẽ lập bảng kê thu nhập sau đó gửi bảng kê này tới cơ quan thuế tương tự như đăng ký mã số thuế TNCN (kết xuất file dữ liệu gửi qua Internet, gửi qua bưu điện, gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc kết xuất file và gửi trực tiếp tại cơ quan thuế). Đối với cá nhân tự quyết toán, việc gửi bảng kê cũng có thể thực hiện như các cơ quan chi trả. Một lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện cho thấy thời hạn quyết toán thuế có vấn đề một chút do năm nay là năm đầu tiên thực hiện, số lượng doanh nghiệp lớn, hướng dẫn còn chậm. Vì vậy đang đề xuất với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính xin lui thời hạn quyết toán thuế và không phạt đối với đơn vị chậm nộp quyết toán thuế. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính về nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009, người làm công ăn lương có thu nhập từ một cơ quan chi trả duy nhất sẽ quyết toán thuế thông qua cơ quan chi trả. Trường hợp có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên, thì nộp hồ sơ quyết toán tại một cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc tại cơ quan thuế cá nhân đăng ký quản lý. Với cá nhân kinh doanh, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế trực tiếp quản lý. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh có từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh, nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân sản xuất, kinh doanh… Một số doanh nghiệp cho biết, họ đang lúng túng với các thủ tục hoàn thuế TNCN cho người lao động. Theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC mới ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế và một số mẫu tờ khai, bảng kê, văn bản kê khai thuế TNCN đã có nhiều điểm mới. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, hiện cơ quan này cũng đang kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể hơn như hồ sơ xin hoàn thuế. Đối tượng đăng ký nộp thuế tại đâu (Cục, Chi cục) sẽ nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế đó theo đường bưu điện. Cục Thuế Hà Nội cho biết, việc hoàn thuế TNCN được xác định là một trong những công tác trọng tâm của các cơ quan thuế, do đó công tác hoàn thuế sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng.