GAS thông báo trả cổ tức đợt 3 năm 2016 10% bằng tiền mặt kể từ ngày 24/7 tới đây

GAS chot quyen tra co tuc 10% bang tien mat vao ngay 29/6 - Anh 1

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam (HOSE: VAS) quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt 10% (1.000 đồng/CP).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2017 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/6/2017. Thời gian tiến hành chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 24/7/2017.

Hiện tại, vốn điều lệ của GAS là 19.140 tỷ đồng với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, Công ty sẽ phải bỏ ra hơn 1.913 tỷ để chi trả cổ tức.

Năm 2016, doanh thu của Công ty giảm 17,7% và LNST giảm 8,8% so với năm 2015.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 51.479 tỷ, LNST đạt 5.527 tỷ giảm tương ứng 13% và 25% so với năm trước. Tính riêng quý I/2017, Công ty ghi nhận doanh thu 16.317 tỷ hoàn thành 31,7% kế hoạch, LNST 2.176 tỷ hoàn thành 41% kế hoạch đề ra. Năm 2017 công ty đặt kế hoạch chi cổ tức 30%/vốn điều lệ.