(NDHMoney) Ông Nguyễn Mậu Dũng, phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS - HOSE) đăng ký bán hết 30.000 cổ phiều từ ngày 5/9 đến ngày 4/10/2013 để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.

Giao dịch sẽ được thực hiên theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Dũng không còn nắm giữ cổ phiếu GAS.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu GAS dao động trong biên độ 63.000 – 70.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 526.080 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 34,8 tỷ đồng/phiên.