Với lượng máy gặt đập liên hợp mới chỉ đáp ứng 30%, nhiều chủ máy đã thực hiện gặt “tăng ca” lợi cả cho hai nhà: chủ ruộng và chủ máy.

Ảnh dự thi của tác giả Duy Khương.

Duy Khương