Gây cháy phải bồi thường

Gốc
(PL)- Ngày 25-10, thảo luận về Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng dự luật cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa cần bổ sung quy định về trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra cháy, gây thiệt hại về người và tài sản. Vì nếu không quy định vào luật sẽ chẳng xử được ai như thực tế thời gian qua đã thấy.

Đề cập đến nhiều vụ việc lực lượng PCCC không đến kịp thời hoặc đến thì thiết bị lại hỏng (vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương là một điển hình), đại biểu Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang) đề nghị dự luật cần xác định rõ hơn trách nhiệm của lực lượng PCCC. Đồng thời phải quy định rõ khi xảy ra cháy hoặc được thông báo về sự cố cháy, lực lượng PCCC phải đến kịp thời, phương tiện chống cháy phải bảo đảm hoạt động được.

THÀNH VĂN

Tin nóng

Tin mới