Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gay gắt với kho bãi bỏ trống, cho thuê

“Trong khi thành phố đang thiếu quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng và quận 8 cũng thiếu quỹ nhà tái định cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/11/13/083907/11316