Gây nứt nhà lân cận vẫn được thi công tiếp

Chủ đầu tư chỉ cần đóng tiền bảo chứng để bảo đảm thi hành phán quyết của tòa thì công trình được tiếp tục thi công. Để gỡ vướng cho các chủ đầu tư xây dựng...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/11/12/085701/11290