TTO - Lúc 16g ngày 30-9, xe ben 43H-1307 của Xí nghiệp Sơn Hải đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc đến một ngã tư đường Trường Chinh (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã cán hai người đi trên xe máy 92K7-6556 và kéo rê gần 30m mới chịu dừng lại.