Tiến (ở Tuyên Quang) bẫy được một con gà rừng nhưng bị Giang trộm mất. Nghi ngờ Hiếu lấy trộm, Tiến đánh Hiếu nhưng Hiếu né được nên gậy trúng vào em trai Hiếu gây tử vong.