(Zing) - Hôm thứ tư, Paul Gascoigne lại trở thành "khách quý" của bệnh viện Princess Grace ở London, nhưng chỉ nửa tiếng sau là ra về cùng một người bạn.