GBS: 29/08 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường về yêu cầu tạm ngừng hoạt động

Gốc
CTCP Chứng Khoán Golden Bridge Việt Nam (HNX: GBS) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào chiều ngày 29/08/2013 nhằm thông qua tăng vốn điều lệ bằng Phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ và xem xét yêu cầu tạm ngừng hoạt động của UBCKNN.

Minh Hằng

infonet

Tin nóng

Tin mới