Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Thanh Hóa được giao tuyển sinh 48.200 chỉ tiêu

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Thanh Hóa được giao tuyển sinh 48.200 chỉ tiêu

Báo Giáo Dục & Thời Đại
31/1/2023
Nhiều lợi ích khi doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề

Nhiều lợi ích khi doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề

Báo Đồng Nai
28/1/2023
Giáo dục nghề nghiệp kết nối doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo

Giáo dục nghề nghiệp kết nối doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo

Báo Tin Tức TTXVN
28/1/2023
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Báo Dân Sinh
21/1/2023
Đừng ấn định 'học kém mới đi học nghề' với học sinh tốt nghiệp THCS

Đừng ấn định 'học kém mới đi học nghề' với học sinh tốt nghiệp THCS

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
18/1/2023
Hiệu quả gắn kết với doanh nghiệp trong GDNN và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động

Hiệu quả gắn kết với doanh nghiệp trong GDNN và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động

Báo Dân Sinh
16/1/2023
Trường nghề mong sớm có dữ liệu tuyển sinh chung

Trường nghề mong sớm có dữ liệu tuyển sinh chung

Báo Đại Đoàn Kết
05/1/2023
Thiếu chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp

Thiếu chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp

Đại Biểu Nhân Dân
28/12/2022
Thay đổi nhận thức về học nghề

Thay đổi nhận thức về học nghề

Báo Đại Đoàn Kết
27/12/2022
Quảng Ninh đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN theo hướng mở, linh hoạt

Quảng Ninh đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN theo hướng mở, linh hoạt

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
20/12/2022
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Báo Quảng Ninh
20/12/2022
Trường nghề được tự chủ dạy văn hóa

Trường nghề được tự chủ dạy văn hóa

Báo Người Lao Động
19/12/2022
Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu hội nhập của tỉnh Quảng Ninh

Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu hội nhập của tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
18/12/2022
Tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác GDNN

Tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác GDNN

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
16/12/2022
Tích cực hướng nghiệp sớm

Tích cực hướng nghiệp sớm

Báo Đại Đoàn Kết
15/12/2022
Tiếp tục sắp xếp để giảm trường trung cấp, cao đẳng nghề công lập

Tiếp tục sắp xếp để giảm trường trung cấp, cao đẳng nghề công lập

Báo Tiền Phong
13/12/2022
Đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
13/12/2022
Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, người học ra trường có việc làm ngay

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, người học ra trường có việc làm ngay

Báo Tiền Phong
12/12/2022