Hanoinet - Theo Tổng cục thống kê Tp.HCM, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm ước đạt 192.645 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 10,5% so cùng kỳ, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2007 (9 tháng đầu năm 2007 tăng 11,7%).