GDP của TP.HCM tăng 9,2%

Gốc
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2012 của TP.HCM đạt gần 592.000 tỉ đồng, tăng 9,2% so với năm 2011. Mức tăng này thấp hơn so với năm 2011 và so với kế hoạch. Một nguyên nhân của việc này là tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, thị trường chứng khoán và bất động sản trì trệ. Tuy nhiên, mức thu ngân sách nhà nước vẫn đạt gần 217.000 tỉ đồng, tăng 9,6% so với năm 2011.

Nguồn NCĐT http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=15264-