Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

GDP của Việt Nam vượt 1.000 USD/người

Sáng 31/12/2008, Tổng cục Thống kê đã chính thức công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội năm 2008. Con số GDP tuyệt đối của cả nước năm 2008 đạt 1.487 ngàn tỷ đồng. Như vậy, với dân số Việt Nam khoảng 86.160 ngàn người thì GDP trung bình của mỗi người dân đạt khoảng 17 triệu đồng.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/1/107075.cand