Mong muốn của Chính phủ là phấn đấu để đạt mức tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm nội địa) năm nay ở mức 7%.