GDP quý 1/2010 tăng 5,83%

Gốc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, GDP quý 1/2010 đã tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009.

Kết quả này tương đối khả quan nếu so với cùng kỳ năm 2009, một lãnh đạo Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia (Tổng cục Thống kê), nơi tham gia tính toán con số này nhận định. Cơ sở cho nhận định này là GDP quý 1/2010 tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP của cùng kỳ năm 2009, tới 2,73 điểm %, và cũng cao hơn GDP quý 2/2009 tới 1,37 điểm %. Tuy nhiên, con số này thấp hơn tăng trưởng GDP hai quý trước đó (GDP quý 4/2009 tăng 6,9%; quý 3/2009 tăng 6,04%). Nhiều năm qua, quý đầu năm thường có tốc độ tăng GDP thấp hơn so với cuối năm. Nhìn trên 3 “trụ cột” chính đóng góp cho tăng trưởng, cả ba khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đã khởi sắc hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Từ mức đóng góp rất thấp của cùng kỳ năm ngoái, chỉ tăng 1,5%, quý 1 năm nay lĩnh vực này đã tăng tới 5,65% (chênh lệch 4,15 điểm %). Do đây là khu vực có tỷ trọng đóng góp vào GDP cao, nên công nghiệp và xây dựng trở thành động lực chính cho tăng trưởng của quý 1 năm nay. Cũng trong nhóm “bứt phá” còn có nông, lâm, ngư nghiệp. Khu vực 1 đã đóng góp vào tăng trưởng 3,45% trong quý 1/2010, vượt xa so với mức tăng 0,4% của cùng kỳ năm 2009. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ đạt cao nhất, tăng tới 6,64%. Với tỷ trọng tương đối lớn trong đóng góp vào GDP, đây cũng là khu vực tạo ra mức tăng trưởng cao hơn trong quý 1 năm nay, dù chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái không nhiều (quý 1/2009 tăng 5,4%). Với kết quả này có thể cho rằng, sản xuất thực đã phục hồi mạnh mẽ so với giai đoạn đáy suy giảm vào quý 1/2009.

Tin nóng

Tin mới