GDP quý I tăng trưởng 5,83%

Gốc
- Bộ KH-ĐT vừa cho biết, GDP quý I tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng cao nhất với 6,64%, kế đó là công nghiệp và xây dựng (5,65%). Khu vực nông - lâm - thủy sản có mức tăng 3,45%. Giá trị công nghiệp tháng 3/2010 ước đạt 59,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ. Tính chung cả quý I, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 173,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp quý báo cáo ước đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo Bộ KH-ĐT, trong bối cảnh giá cả hiện nay, thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 và 5 sẽ có xu hướng tăng lên. Trước đó, hôm 24/3, Tổng cục Thống kê cho biết, CPI tháng 3 tăng 0,75% so với tháng 2. Chỉ số giá quý I tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước. Nam Giang

Tin nóng

Tin mới