(baodautu.vn) Số liệu thống kê ban đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông báo, tăng trưởng GDP trong quý I/2010 ước đạt 5,83%, cao hơn 2,73% so với mức tăng trưởng chỉ 3,1% của quý I/2009.

Số liệu thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong quý I năm nay là 3,54%, trong khi quý I năm ngoái, con số này chỉ là 0,4%. Các khu vực công nghiệp và xây dựng, và khu khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao, với mức tăng trưởng GDP tương ứng là 5,65% và 6,64%. Cùng kỳ năm ngoái, thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng ở mức đáy, khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ tăng trưởng 1,5%, trong khi khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,4%. Theo ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi. Tháng 3/2010, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 59,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với tháng 2/2010 và tăng 14% so với cùng kỳ. Tính chung quý I, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 173,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khu vực dịch vụ cũng tiếp tục phát triển. Do sản xuấtm kinh doanh và hoạt động dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2010 tăng trưởng với tốc độ khá cao. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả quý I/2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 364,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2009. Quý I/2010, trong khi sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và hoạt động dịch vụ tiếp tục đà phục hồi, thì xuất nhập khẩu lại gặp khá nhiều khó khăn. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, mặc dù kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước đạt gần 5,2 tỷ USD, tăng 37,7% so với tháng 2/2010, nhưng trong quý I, xuất khẩu của cả nước chỉ ước đạt 14 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong khi đó, nhập khẩu lại có xu hướng tăng cao. Trong tháng 3, cả nước nhập khẩu 6,5 tỷ USD, tăng 28,2% so với tháng tháng 2. Tính chung trong quý I, kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 17,5 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2009, trong khi cùng kỳ giảm 45%. Do nhập khẩu tăng cao trong khi xuất khẩu giảm, nên nhập siêu trong quý I/2010 ở mức rất cao, khoảng 3,5 tỷ USD, bằng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Việc nhập siêu đang ở mức cao được ông Bùi Hà cho rằng cần có biện pháp để xử lý vấn đề cán cân thanh toán.