Một số trao đổi về thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017

Một số trao đổi về thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017

Trong giai đoạn 2009-2017, thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, như: Quy mô...

130 liên quan

Kết quả và nhận định sau khi đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam

Kết quả và nhận định sau khi đánh giá lại quy mô GDP của Việt Nam

Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân...

130 liên quan

Đổi mới chính sách tài chính tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới

Chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam được triển khai từ năm 2011 và đến nay vẫn đang là một trong các...

130 liên quan

3 năm không 'ăn ngon ngủ yên', Việt Nam làm nên điều hiếm có

Cuối năm 2016, tỷ lệ nợ quốc gia của Việt Nam là khoảng 63,7%. Nhưng đến năm 2019, Bộ Tài chính cho hay dư...

130 liên quan

Giải pháp tăng cường nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang

Bài viết hệ thống hóa lý thuyết về ngân sách nhà nước theo quan điểm của Việt Nam, đồng thời, trao đổi về...

130 liên quan

Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý ngân quỹ quốc gia

'Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt vai trò quản lý ngân quỹ quốc gia', nhấn mạnh điều này, Thứ trưởng Bộ Tài...

130 liên quan

Tiến tới một nền tài chính bền vững và hiệu quả

Những năm gần đây, tình hình tài chính, ngân sách của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vấn đề nợ...

130 liên quan

Những định hướng lớn của ngành tài chính năm 2020

Năm 2020, Bộ Tài chính ưu tiên tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo...

130 liên quan

Cải cách chính sách thuế góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Cải cách chính sách thuế góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Đi liền với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, hệ thống chính sách thu ngân sách...

130 liên quan

Đổi mới cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, quy mô ngân sách...

130 liên quan

Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch, đạt con số ấn tượng

Trong vài năm trở lại đây, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đều vượt kế hoạch, đặc biệt thu NSNN năm 2019 vượt...

130 liên quan

Thành quả 2019 tạo đà về đích cho năm 2020

Trung ương và Chính phủ luôn ủng hộ cần có cơ chế, chính sách thích hợp để các đầu tàu kinh tế như Hà Nội,...

130 liên quan

Cải cách tài chính công hướng đến nền tài chính quốc gia lành mạnh

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển...

130 liên quan

Thu ngân sách địa phương bội thu

Lần đầu tiên trong nhiều năm, 100% các địa phương thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2019. Kết quả...

130 liên quan

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách

Theo Bộ Tài chính, năm 2019, qua kiểm tra, toàn ngành Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính 71,7 nghìn tỷ...

130 liên quan

Nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện...

130 liên quan

Nợ công Việt Nam được kiểm soát tích cực

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu nợ công nằm trong giới hạn an toàn được...

130 liên quan

Quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

Quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

Sáng 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị...

130 liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định điều này khi phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác...

130 liên quan

Bộ Tài chính: Phấn đấu cuối năm 2020 dư nợ công không quá 54,3% GDP

Bộ Tài chính cho biết, sẽ kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm 2020, dư nợ công không quá 54,3% GDP,...

130 liên quan

Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2020

Sáng nay, 10/11, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019,...

130 liên quan

Bộ Tài chính dự kiến tăng thu ngân sách trên 3% năm 2020

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Năm 2020, ngành tài chính phấn đấu tăng thu ngân...

130 liên quan

Ngành tài chính đạt mục tiêu tăng thu ngân sách nhà nước trên 3%

Năm 2020, ngành tài chính phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên 3% so với dự toán Quốc hội quyết định,...

130 liên quan

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2680/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

130 liên quan

Thông tin tích cực báo chí phản ánh về lĩnh vực tài chính chiếm tỷ lệ 97,3%

'Sự phối hợp tích cực, có hiệu quả giữa Bộ Tài chính và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong công...

130 liên quan

Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán hơn 128.000 tỷ đồng

Tính đến 12 giờ ngày 31/12, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 1,54 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% (128.100...

130 liên quan

Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô cho phát triển nhanh và bền vững

Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh...

130 liên quan

Năm 2019, cắt giảm được 2.172 đầu mối trong ngành Tài chính

Báo cáo về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính nêu rõ, thông qua việc thực...

130 liên quan

Thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.539 tỷ đồng, vượt dự toán mức cao nhất trong 5 năm

Năm 2019, thu NSNN ước đạt 1.539,4 ngàn tỷ đồng, vượt 9,1% so với dự toán, nhờ đó đảm bảo nguồn lực để phát...

130 liên quan

Ngân sách nhà nước liên tục vượt dự toán

Đóng góp thành tích chung trong các chỉ số kinh tế năm 2019, thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán khoảng 5%.

130 liên quan

Thu ngân sách nhà nước 2019 vượt xa dự toán

Đến 12h00 ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt tới 9,1% (128,1 nghìn...

130 liên quan

Chốt sổ thu ngân sách 2019, đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán

Ngành Tài chính chốt sổ thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán Quốc...

130 liên quan

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1,54 triệu tỷ đồng và vượt trên 9%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính năm 2019, tỷ lệ động viên thu ngân sách Nhà nước đạt 25% GDP, riêng động viên...

130 liên quan

Bước tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020

Năm 2019, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) được triển khai, thực hiện trong bối cảnh tình hình...

130 liên quan

Thực hiện dự toán ngân sách, địa phương chỉ được phép vay bù đắp bội chi trong hạn mức

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

130 liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngành Tài chính cơ bản hoàn thành mục tiêu 5 năm 2016-2020

Tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 30/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho...

130 liên quan

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 đã đạt dự toán năm, trong đó nhiều khoản thu...

130 liên quan

Huyện Tân Phú hoàn thành các chỉ tiêu thu - chi ngân sách

UBND huyện Tân Phú cho biết, năm 2019, công tác thu - chi ngân sách đạt được mục tiêu đề ra với kết quả tổng...

130 liên quan

Thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng

Tính đến 15/12, tổng thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm; chi ngân...

130 liên quan

Bao giờ cân đối được ngân sách?

Một trong những mục tiêu lớn nhất của ngành Tài chính là từ cân đối được nguồn ngân sách. Nghĩa là số thu...

130 liên quan

Đồng Nai cần rà soát, thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước

Tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai ngày 11/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban...

130 liên quan

Phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trước ngày 31/12/2019

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về việc...

130 liên quan

Số liệu Thu, chi ngân sách Nhà nước trong 11 tháng đầu năm 2019

Trong 11 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách Nhà nước đạt khá, chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp...

130 liên quan

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 92,1% dự toán năm

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong 11 tháng năm 2019 (tính đến...

130 liên quan

Bộ Tài chính đã soạn xong dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

Đối với lĩnh vực quản lý tài sản công, tháng 11 có 2 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ liên quan đến...

130 liên quan

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2020 là hơn 851.768 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là hơn 660.531...

130 liên quan

Ngân sách 2020: Quốc hội duyệt chi gần 5 tỷ USD trả nợ lãi

Với ngân sách năm 2020, Quốc hội vừa phê duyệt mức chi thường xuyên gần 480.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển...

130 liên quan

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chiều ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với...

130 liên quan

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội xem xét

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trình Quốc hội xem xét

Được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và cơ cấu dự...

130 liên quan

Công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách nhà nước cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất,...

130 liên quan

'Thu ngân sách nhà nước 4 năm qua đều vượt dự toán'

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết thu ngân sách nhà nước 4 năm qua đều vượt dự toán. Trong đó, 2019 là năm...

130 liên quan

Ngân sách nhà nước thặng dư 39,8 nghìn tỷ đồng sau 10 tháng 2019

Tính đến 15/10/2019, tổng thu NSNN ước đạt 1.133,6 nghìn tỷ đồng, tổng chi ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng....

130 liên quan

Bội chi NSNN năm 2020 dự kiến 3,44%GDP

Bộ Tài chính xây dựng dự toán NSNN năm 2020 trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng...

130 liên quan

Đại biểu Trần Hoàng Ngân: Tăng trưởng kinh tế sẽ đạt trên 7%

Hiện Chính phủ đang nâng dần tỷ lệ vay nội địa khiến nợ nước ngoài đang theo xu hướng giảm. Tuy nhiên, Chính...

130 liên quan

Thu từ dầu thô vượt 2,2 nghìn tỷ, từ xuất nhập khẩu vượt 21,8 nghìn tỷ, thu nội địa vượt 22 nghìn tỷ, tổng thu NSNN vượt 46 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà...

130 liên quan

Chính phủ cần vay thêm gần 500.000 tỉ đồng để bù đắp chi tiêu

Chỉ riêng bù đắp bội chi ngân sách Trung ương, Chính phủ cần huy động vay thêm 217.800 tỉ đồng.

130 liên quan

Cận cảnh bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng 2019

Cận cảnh bức tranh ngân sách nhà nước 9 tháng 2019

Tính đến hết quý III/2019, thặng dư NSNN ước khoảng gần 64 nghìn tỷ đồng. Ngân sách đã dành ra hơn 237 nghìn...

130 liên quan

Thu ngân sách nhà nước tháng 9 bất ngờ sụt giảm mạnh

Thu NSNN 9 tháng đầu năm ước đạt 1.093,8 ngàn tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018, nhưng thu tháng 9 sụt...

130 liên quan

Cải cách chính sách tài khóa thúc đẩy tăng trưởng

Chính sách tài khóa là một trong những công cụ điều hành vĩ mô quan trọng của nền kinh tế. Trong những năm...

130 liên quan

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Theo Nghị quyết số 77/2019/QH14, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.683.045.596 triệu đồng; tổng...

130 liên quan

TPHCM: Thu nội địa mới được hơn 56%

Trong 7 tháng năm 2019, số thu ngân sách nội địa trên địa bàn TPHCM mặc dù tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhưng...

130 liên quan

Ngân sách tiếp tục thặng dư, tổng thu gần chạm 900.000 tỷ đồng

Ngân sách Nhà nước trong 7 tháng đang thăng dự khi tổng thu ngân sách đạt 891.700 tỷ đồng trong khi chi ngân...

130 liên quan

Tỷ lệ nợ công giảm còn 58,4% GDP

Bội chi NSNN đã giảm thấp hơn mức Quốc hội quyết định cả về số tuyệt đối và số tương đối; siết chặt quản lý...

130 liên quan

Cơ cấu nợ công theo hướng bền vững nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm...

130 liên quan

Thủ tướng chỉ thị xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai...

130 liên quan

Quyết liệt chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Quốc hội yêu cầu Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong...

130 liên quan

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chiều 11-6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu,...

130 liên quan

Nợ công đã thấp hơn dự kiến nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức

Theo Bộ Tài chính, các chỉ số về nợ công năm 2018 của Việt Nam đều đạt kết quả tích cực và thấp hơn nhiều...

130 liên quan

Hiệu quả quản lý nợ công đóng góp vào cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Tại cuộc họp báo chuyên đề về tình hình nợ công năm 2018 của Bộ Tài chính chiều ngày 7/6/2019, đại diện Cục...

130 liên quan

Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư gần 78.000 tỷ đồng

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm 2019 thặng...

130 liên quan

'Đội vốn' trong các dự án dùng ngân sách: Có dự án tăng 39 lần

Các dự án dùng vốn ngân sách được điều chỉnh nhiều lần, có dự án điều chỉnh tăng 2 - 3 lần tổng mức đầu tư...

130 liên quan

Những chuyển biến tích cực trong cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước

Trong những năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh đổi mới nền kinh tế đất nước, công tác quản lý thu, chi ngân...

130 liên quan