Mong ước đầu năm 2020

Mong ước đầu năm 2020

Điều người dân mong mỏi là sự đổi mới trong cơ chế giám sát quyền lực, tuyển dụng nhân tài để loại khỏi bộ...

13 liên quan

Phó TT Vương Đình Huệ: Ổn định nền kinh tế vĩ mô là mục tiêu số một

Phó TT Vương Đình Huệ: Ổn định nền kinh tế vĩ mô là mục tiêu số một

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 là trên 7%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới và cũng cao gấp 2,5 lần...

13 liên quan

Nền tảng bứt phá 2020

Năm 2020 bắt đầu với khát vọng về một năm tiếp tục thành công, một tương lai phát triển ngày càng mạnh mẽ...

13 liên quan

Cơ đồ đất nước và khát vọng dân tộc hùng cường

Năm 2019 – năm bứt phá đã chính thức khép lại, chúng ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện...

13 liên quan

Hình tượng chim hồng hộc và điều Thủ tướng gửi gắm đầu năm 2020

Hình tượng chim hồng hộc và điều Thủ tướng gửi gắm đầu năm 2020

Thủ tướng nhắc đến hình tượng chim hồng hộc để mong muốn đất nước xác định rõ hướng đi, cách làm, thể hiện...

13 liên quan

'Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại nhận định này của Ngân hàng Thế giới khi đánh giá...

13 liên quan

Quy mô nền kinh tế năm 2019 cao nhất từ trước đến nay

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục tăng trưởng nhanh,...

13 liên quan

Thủ tướng: Dân tộc ta là con cháu Lạc Hồng, để vươn cao cần những trụ cánh gì?

Thủ tướng đề nghị hội nghị thảo luận trả lời câu hỏi lớn: Để đưa kinh tế - xã hội Việt Nam vươn cao, chúng...

13 liên quan

Cần khơi thông hơn nữa các đột phá chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành và địa phương đặt ra những mục tiêu cao, cùng hiến kế đưa...

13 liên quan

Thủ tướng gợi mở 9 nhóm vấn đề để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong 2020

Nhắc lại việc không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh đến 9 nhóm vấn...

13 liên quan

'Ai có tư tưởng bàn lùi thì đứng sang một bên cho người khác làm'

'Ai có tư tưởng bàn lùi thì đứng sang một bên cho người khác làm'

Nhắc lại thành tích kinh tế thời gian qua, Tổng bí thư nhấn mạnh việc loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại cuộc...

13 liên quan

Không có quốc gia hùng cường nếu không có doanh nghiệp hùng hậu

Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,45% theo tiêu chí của Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu Chính phủ thông tin, với tỷ lệ...

13 liên quan