GDT: 13/09 GDKHQ nhận cổ tức 10% đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt

Gốc
Ngày 05/09/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo số 808/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2013 Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt Tỷ lệ thực hiện: 10% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1,000 đồng) Thời gian thực hiện: ngày 03/10/2013 Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tạiCTCP Chế biến gỗ Đức Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 03/10/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân

HOSE

Tin nóng

Tin mới