(Vietstock) - Đại hội đồng cổ đông của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu 195.4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 55.86 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ việc bán khu đất Mỹ Phước 2 chiếm 24 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 15%.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu xuất khẩu đạt 162.6 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2009, doanh thu nội địa đạt 32.2 tỷ đồng, tăng trưởng tới 63% so với năm ngoái và doanh thu từ việc cho thuê xưởng là 600 triệu đồng. Theo ban lãnh đạo GDT, chỉ tiêu lợi nhuận của công ty chỉ tăng nhẹ so với năm 2009 (chưa tính lợi nhuận từ việc bán khu đất) do năm qua công ty được hưởng những yếu tố thuận lợi như chính sách kích cầu hỗ trợ lãi vay của Chính phủ, vì thế công ty quyết định mua nguyên liệu vào thời điểm khủng hoảng với giá rẻ, giảm đáng kể chi phí giá vốn. Tuy nhiên năm nay những yếu tố này không còn nữa, cộng với tốc độ lạm phát có khả năng tăng cao, làm cho GDT đưa ra chỉ tiêu thận trọng. Năm nay công ty cố gắng bảo toàn tỷ suất lãi gộp 30% từ xuất khẩu. Tính đến cuối quý 1, giá trị các đơn hàng đã xuất của công ty đạt 26.1 tỷ đồng, nhưng đơn hàng khách đặt đã lên đến 63 tỷ đồng, chiếm khoảng 39% kế hoạch năm. Ngoài ra, năm nay GDT đặt mục tiêu doanh số nội địa lên hơn 32.2 tỷ đồng, tăng 63% so với năm trước, nâng tỷ trọng doanh thu nội địa từ 11% lên 16%. Quý 1 vừa qua, doanh số công ty đạt 5.57 tỷ đồng, chiếm 17.3% kế hoạch nhưng tăng 85% so cùng kỳ năm ngoái. Về kế hoạch xây dựng nhà máy ở Tây Ninh, nhà máy này có công suất gấp nhiều lần hiện tại đã hoàn tất giai đoạn thiết kế trong quý 1. Thời điểm bắt đầu xây dựng sẽ được công ty cân nhắc cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu các rủi ro về tài chính trong năm nay. Công ty quyết định không tiến hành xây dựng nhà máy này trong quý 2 và 3 do mới đầu tư thêm 1 phân xưởng nhỏ tại nhà máy Tân Uyên, Bình Dương nên năng lực sản xuất của công ty phần nào đáp ứng được mức tăng trưởng doanh thu đặt ra. Đại hội cũng thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với 174.49 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 30.82 tỷ đồng và EPS đạt 3,033 đồng. Công ty quyết định chi trả cổ tức 20%, trích vào quỹ phát triển sản xuất, dự trữ tài chính, khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5%, còn lại 5.91 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.