Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tích cực ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia

Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tích cực ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đang đến gần. Cùng với các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –...

7 liên quan

Chất lượng văn hóa các lớp GDTX cấp THPT còn thấp

Chất lượng văn hóa các lớp GDTX cấp THPT còn thấp

Đây là một nhận định trong đánh giá thực hiện nhiệm vụ GDTX học kỳ I, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ...

7 liên quan

Sắp xếp ôn tập thi THPT quốc gia cho học sinh ít nhất 12 tuần

Sở GD&ĐT Sóc Trăng đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc, Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, trung...

7 liên quan

Ngày 20/8, toàn cấp học trong tỉnh Phú Thọ tựu trường

Ngày 27/7, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019, theo đó, các cấp học trong tỉnh...

7 liên quan

Quy chế thi THPT quốc gia 2018 có nhiều thay đổi

Thông tin mới từ Bộ GD-ĐT về quy chế thi THPT quốc gia 2018 được dự kiến bổ sung quy định cách tính làm tròn...

7 liên quan

Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp: Băn khoăn, trăn trở

Những ngày tháng 5, không khí tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp (TT GDTX - HNDN) trên...

7 liên quan