Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

GE tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam

Năm 2008, Quỹ General Electric Foundation sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 13 trường đại học của Việt Nam.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239640/Default.aspx