Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gelex Electric muốn thoái vốn tại Hạ tầng Gelex

Theo thông tin công bố ngày 21/11 từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HĐQT CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric UpCOM: GEE) đã có nghị quyết về việc thoái vốn tại CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Hạ tầng).

Trong quý 3 vừa rồi, GEE đã tiến hành thoái một phần vốn tại Gelex Hạ tầng, qua đó hạ sở hữu tại công ty này từ 22,42% xuống còn 19,13%. Ảnh: GEE

Trong quý 3 vừa rồi, GEE đã tiến hành thoái một phần vốn tại Gelex Hạ tầng, qua đó hạ sở hữu tại công ty này từ 22,42% xuống còn 19,13%. Ảnh: GEE

Theo đó, công ty thống nhất triển khai kế hoạch thoái cổ phần tại Gelex Hạ tầng. Việc thoái cổ phần được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu vốn và tình hình thực tế. Giá giao dịch chuyển nhượng cổ phần được xác định thông qua đàm phán, thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá do tổ chức định giá độc lập xác định được nêu tại tờ trình tổng giám đốc.

Nhà đầu tư được mua cổ phần phải đáp ứng các điều kiện là không phải đối thủ cạnh tranh của Gelex Hạ tầng, hoặc CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX); bên cạnh đó, các nhà đầu tư phải có đủ khả năng tài chính, đáp ứng yêu cầu thanh toán đúng tiến độ mà công ty yêu cầu.

Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đề xuất mua, dẫn đến tổng số lượng cổ phần theo đề xuất vượt quá số lượng cổ phần mà công ty dự kiến thoái vốn, công ty sẽ lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện ở trên dựa trên giá đề xuất mua từ cao xuống thấp.

Nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn cổ phần của Gelex Electric tại Gelex Hạ tầng sẽ được sử dụng để phục vụ việc cơ cấu danh mục các khoản đầu tư dài hạn và cân đối dòng tiền. Đồng thời nhằm bổ sung nguồn vốn, nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của công ty.

Gelex Electric hiện là công ty con của Tập đoàn Gelex với tỷ lệ lợi ích là 79,99%. Bản thân Gelex Hạ tầng cũng là công ty con của tập đoàn này với tỷ lệ lợi ích là 92,88% tính tới cuối quý 3/2022.

Trong quý 3 vừa rồi, GEE đã tiến hành thoái một phần vốn tại Gelex Hạ tầng, qua đó hạ sở hữu tại công ty này từ 22,42% xuống còn 19,13%.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 7/12 vừa qua, Gelex Electric đã có quyết định chào mua công khai thêm 2.100.795 cổ phiếu CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi – HoSE: CAV) để nâng sở hữu từ 96,35% lên 100% vốn điều lệ.

Trong đó, giá chào mua là 55.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Gelex Electric sẽ bỏ ra thêm 115,54 tỷ đồng để mua vào hơn 2,1 triệu cổ phiếu CAV nói trên.

Minh Phong