Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

GELEX (GEX): Doanh thu đạt 49% kế hoạch năm, nhiều khoản chi phí tăng

Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán GEX, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với kết quả hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2022 của GEX đạt 17.715 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.485 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 47% so với cùng kỳ 2021.

GELEX (GEX) hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu năm 2022. Ảnh: GEX

DAG tự tin với kế hoạch doanh thu 2.250 tỷ đồng SeABank hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS LPG hoàn thành 120% kế hoạch chỉ tiêu sản lượng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022, mảng thiết bị điện đóng góp 8.896 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 49% tổng doanh thu thuần hợp nhất; vật liệu xây dựng đóng góp 4.503 tỷ đồng, chiếm 25%; bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 3.381 tỷ đồng, chiếm 20%; sản xuất kinh doanh điện nước đóng góp 784 tỷ đồng, chiếm 4,5% và doanh thu khác 110 tỷ đồng, chiếm 1,5% doanh thu thuần tập đoàn.

Về lợi nhuận gộp, 6 tháng đầu năm, GELEX đạt 3.821 tỷ đồng lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp đạt 21,57%. Thời gian qua, công ty này đã gia tăng tỷ trọng doanh thu và biên lợi nhuận gộp của các nhóm vật liệu xây dựng, bất động sản và sản xuất kinh doanh điện nước của doanh nghiệp.

Năm 2022, GELEX dự kiến đạt 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021./.

Nhiều khoản chi phí tăng trong quý II và nửa đầu năm

Mặc dù doanh thu thuần và lợi nhuận gộp đều gia tăng, nhưng trong quý II và 6 tháng đầu năm, với ảnh hưởng bất lợi chung từ biến động của các thị trường lớn trên thế giới và các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất, … các chi phí của toàn hệ thống đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Chi phí tài chính trong quý II gia tăng do tăng chênh lệch tỷ giá, chiết khấu thanh toán, chi phí lãi vay, lãi mua hàng trả chậm, các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh…

Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ 2021, do vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX ghi nhận 1.485 tỷ đồng. Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận ròng của đơn vị đạt 1.085 tỷ đồng.

Chí Tín

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/gelex-gex-doanh-thu-dat-49-ke-hoach-nam-nhieu-khoan-chi-phi-tang-109866.html