Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gelex (GEX) thay Kế toán trưởng sau 9 tháng bổ nhiệm

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) thay đổi lãnh đạo.

Theo đó, Công ty vừa miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Tào Hải Nhân từ ngày 6/1/2022. Ngược lại, công ty thực hiện bổ nhiệm ông Hoàng Hưng giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 6/1/2022.

Được biết, bà Nhân mới được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng ngày 1/4/2021. Như vậy, chỉ sau 9 tháng được bổ nhiệm, bà Nhân đã bị miễn nhiệm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 6.042,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 69% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77% so với cùng kỳ lên 959,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 121% lên 208,49 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 139% so với cùng kỳ lên 317,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 19.157,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.162,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 59% và 81% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản tăng mạnh, gấp đôi hồi đầu năm, lên gần 54,300 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt gần 3,334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm chủ yếu là do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay. Giá trị hàng tồn kho gấp 3.5 lần đầu năm, đạt 11,455 tỷ đồng gồm thành phẩm, nguyên vật liệu…

Nợ vay tài chính tăng 61% lên 19,488 tỷ đồng do dư nợ vay ngắn hạn gấp 2.2 lần đầu năm, lên 9,314 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng 31%, lên gần 10,176 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/1/2022, cổ phiếu GEX tăng 2.550 đồng lên 49.000 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/gelex-gex-thay-ke-toan-truong-sau-9-thang-bo-nhiem-post289016.html