Genco 3: Thoát lỗ chênh lệch tỷ giá, quý I lãi 790 tỷ, nợ vay giảm 2.000 tỷ

Gốc
Quý I/2021, Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3, UPCoM: PGV) báo lãi 790 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00

Thoát lỗ chênh lệch tỷ giá, Genco 3 báo lãi quý I 790 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý I của Genco 3 đạt 9.142 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt hơn 834 tỷ đồng, giảm 27%.

Đáng chú ý, Genco 3 ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 487 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ năm ngoái nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 411 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 79% so với quý I/2020, trong đó chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đều giảm lần lượt 261 tỷ đồng và 925 tỷ đồng, giúp Genco 3 thu được hơn 185 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động này, đột phá hơn hẳn khoản lỗ hơn 1.418 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái.

Trừ đi các loại chi phí, Genco 3 báo lãi quý I đạt 790 tỷ đồng.

Theo giải trình kết quả kinh doanh, phía Genco 3 cho biết việc doanh thu và lợi nhuận gộp có phần sụt giảm so với quý I/2020 là do sản lượng điện sản xuất và giá bán điện bình quân trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối quý I/2021, Genco 3 đạt hơn 72.795 tỷ đồng tổng tài sản, không có nhiều thay đổi so với thời điểm đầu năm 2021.

Tiền và tương đương tiền vẫn duy trì ở mức cao, đạt trên 2.390 tỷ đồng, tuy nhiên đã giảm hơn 217 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 31/3/2021 là hơn 57.041 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm từ 4.942 tỷ đồng (đầu năm 2021) về 2.889 tỷ đồng. Nợ dài hạn vẫn duy trì trên 45.600 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Genco 3 hiện chưa có lịch cụ thể, dự kiến được tổ chức trong tháng 5 này. Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự phiên họp là 6/4/2021.

Cổ phiếu PGV của Genco 3 mở cửa phiên 4/5/2021 ở mức giá 16.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 18.000 tỷ đồng.

Hải Đường

Nguồn Vietnam Finance https://vietnamfinance.vn/genco-3-thoat-lo-chenh-lech-ty-gia-quy-i-lai-790-ty-no-vay-giam-2000-ty-20180504224252628.htm