Tập đoàn sản xuất xe hơi GM của Mỹ ngày 30.3 tuyên bố chỉ định ông Fritz Henderson, chủ tịch hiện thời và là giám đốc điều hành trở thành tổng giám đốc (CEO) mới của GM.