Generalexim phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi

Gốc
(ĐTCK-online) Tin từ HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim), Công ty đã hoàn thành việc phát hành 481.509 trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trong tổng số xin phát hành là 485.000 TPCĐ, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành thực tế là 48,182 tỷ đồng.

TPCĐ có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 10%, tỷ lệ chuyển đổi là 1,3:10. Generalexim đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở GDCK Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới