Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng tư vấn bảo hiểm tại Cát Bi Plaza, phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Ông Chung Bá Phương, Tổng giám đốc Generali Việt Nam

Ông Chung Bá Phương, Tổng giám đốc Generali Việt Nam cho biết: Việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng cũng như ở nhiều địa phương khác trên cả nước sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung; đồng thời thể hiện tham vọng phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Generali tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Generali sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương bằng việc tiếp tục tuyển dụng những nhân sự phù hợp cho đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp, cũng như nhiều vị trí kinh doanh khác nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty tại địa phương. Mới đây, Generali Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm Bảo gia An thịnh, giải pháp hàng đầu cho những người thành đạt trong xã hội hiện có nguồn tài chính dồi dào và đang lựa chọn kênh đầu tư tốt nhất để bảo vệ và gia tăng khối tài sản cho mình.

Năm 2014, Generali Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt với doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chất lượng tư vấn sản phẩm bảo hiểm cũng được giữ vững với mức phí bình quân trên mỗi hợp đồng đạt trên 17,2 triệu đồng (mức bình quân trên thị trường là khoảng 7 triệu đồng/hợp đồng).

MP