(TNO) Người hùng thành Sparta của phim 300 và anh chồng tuyệt vời trong P.S. I Love You, Gerard Butler (ảnh), vừa gặp rắc rối với cảnh sát vào hôm qua (8.10).