Ghen tuông, thầy giáo dùng búa đập đầu vợ cũ

Hiên bất ngờ xuất hiện, dùng búa đập vào đầu anh Bảy, chị Huế mỗi người hai nhát, khiến cả hai người gục ngay tại chỗ, sau đó Hiên chạy trốn.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/10/751290/