Trung bình cứ 100 người vi phạm luật giao thông bị ghi hình chỉ có 5-6 người đến nộp phạt. Khó khăn trong việc truy tìm chủ phương tiện vi phạm để thông báo nộp phạt khiến biện pháp xử phạt này chưa hiệu quả.