Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ghi nhận ở miền Đông (tiếp)

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Tôi không dám nói rằng chuyến đi một tuần qua 4 tỉnh với 16 cuộc làm việc lớn nhỏ đã có thể giúp chúng tôi hiểu đầy đủ được mọi vấn đề của các địa phương này, đã cảm nhận hết được những điều đã đặt ra cho chuyến đi nhưng tất cả chúng tôi đều có một suy nghĩ giống nhau là

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/145815