(VietNamNet) – Trong vòng 5 năm, Phương, Thạnh, Lòng đã làm 35 bộ hồ sơ giả, tổ chức cho 48 người ra nước ngoài trái phép, trong đó có 18 trường hợp đã xuất cảnh bằng hình thức làm giả giấy kết hôn với người nước ngoài.