Giá giao dịch nhà đất bình quân đã giảm 10-15% so với trước Tết.