UBND TP Hà Nội mới đây đã duyệt mức giá bồi thường đất tại hàng loạt các khu vực thuộc huyện Gia Lâm.

Về hệ số điều chỉnh, mức giá bồi thường đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất tái định cư đường số 3 và số 4 thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, cụ thể:

Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 1 đường Ngô Xuân Quảng là 1,29 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND TP; tương ứng với giá đất ở là 23.285.000 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 2 đường Ngô Xuân Quảng là 1,20 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP; tương ứng với giá đất ở là 12.983.000 đồng/m2.

Gia boi thuong dat tai huyen Gia Lam tren 23 trieu dong/m2 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 3 đường Ngô Xuân Quảng là 1,22 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND TP; tương ứng với giá đất ở là 10.595.000 đồng/m2.

Hệ số, giá đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư (vị trí 2 đường Ngô Xuân Quảng) là 1,10 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND TP; tương ứng với giá đất ở thu tiền sử dụng đất tái định cư là 12.983.000 đồng/m2.

Về hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ đường 181 đi thôn Chi Đông và Cống Doanh, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cụ thể như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 2 đường tỉnh lộ 181 (đoạn từ tiếp giáp xã Lệ Chi đến hết địa phận Hà Nội) là 1.003 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND TP; tương ứng với giá đất ở là 5.828.000 đồng/m2.

UBND huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm về vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án theo đúng quy định.

Theo Kinh tế và Đô thị