Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 15/11/2017

Gốc
bông

Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 15/11/2017 - Ảnh 1

Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Dec'17

68,90

69,39

68,58

68,60

68,88

Mar'18

68,94

69,36

68,62

68,65

68,93

May'18

69,91

70,30

69,55

69,61

69,91

Jul'18

70,47

70,76

70,01

70,16

70,42

Oct'18

-

69,22

69,22

69,22

69,42

Dec'18

69,65

69,65

69,08

69,26

69,37

Mar'19

-

69,21

69,21

69,21

69,34

May'19

-

69,27

69,27

69,27

69,42

Jul'19

-

69,33

69,33

69,33

69,48

Oct'19

-

68,59

68,59

68,59

68,78

Dec'19

-

67,59

67,59

67,59

67,82

Mar'20

-

67,75

67,75

67,75

67,97

May'20

-

68,01

68,01

68,01

68,11

Jul'20

-

68,29

68,29

68,29

68,25

Oct'20

-

68,29

68,29

68,29

68,25

Nguồn: Tradingcharts.com

Tin nóng

Tin mới