Giá cả thị trường chững lại và đang giảm dần

Gốc
Kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu rõ những kết quả bước đầu: giá cả trên thị trường chững lại và đang giảm dần, chỉ số tăng giá tháng 4/2008 chỉ còn 2,2%, giảm 0,79% so với tháng 3/2008.

Tin nóng

Tin mới