Hanoinet - Những thay đổi về chính sách tài chính, nhất là cơn biến động tỷ giá USD/VND ngay lập tức tác động mạnh tới ngành thủy sản. Mấy ngày qua, người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long đứng ngồi không yên vì giá cá bất ngờ tụt xuống.