Giá cao su thiên nhiên vẫn tăng nhanh

Tuần qua, giá cao su thiên nhiên trên nhiều thị trường lại ở xu thế tăng nhanh...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=49b184924426db&page=category