Nhu cầu mới từ các nước châu Phi và Cuba đang đẩy giá gạo Việt Nam tăng lên, tuy nhiên đây không phải là xu hướng tăng lâu dài.